INFO Domain Uzantısı
|

INFO Domain Uzantısı

INFO domain uzantısı, İngilizce “information” kelimesinin kısaltması olup, “bilgi” anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bu uzantı, bilgi paylaşımı yapan web siteleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

INFO domain uzantısı kullanım amaçları şu şekilde özetlenebilir:

 • Bilgi paylaşımı yapan web siteleri: Haber siteleri, bloglar, eğitim siteleri, rehber siteleri, ürün ve hizmet tanıtım siteleri gibi bilgi paylaşımı yapan web siteleri için INFO domain uzantısı ideal bir seçimdir.
 • Kişisel web siteleri: Kişisel bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen kişiler için INFO domain uzantısı uygun bir seçenektir.
 • Kurumsal web siteleri: Kurumsal kimliklerini güçlendirmek ve kurumsal bilgilerini paylaşmak isteyen şirketler için INFO domain uzantısı tercih edilebilir.

INFO domain uzantısı, genel amaçlı bir uzantı olduğu için, yukarıda belirtilen amaçlar dışında da kullanılabilmektedir. Örneğin, bir topluluk veya organizasyon için oluşturulan web sitesi için INFO domain uzantısı kullanılabilir.

INFO domain uzantısı, herkes tarafından kaydedilebilen bir uzantıdır. Bu nedenle, uygun bir alan adı bulmak kolaydır. Ayrıca, INFO domain uzantısı transfer edilebilir bir uzantıdır. Bu nedenle, başka bir sağlayıcıdan domaininizi transfer etmek istiyorsanız, bunu kolayca yapabilirsiniz.

INFO Domain Uzantısı
INFO Domain Uzantısı

INFO domain uzantısı neden önemlidir

Bir çok alanda mesleki alan adları için uzantılar bulunmaktadır. Bunlar kullanım amaçlarına göre değişkenlik göstermektedir.

 • ticari alanlar,
 • mesleki alanlar,
 • eğlence,
 • araştırma,
 • mağazacılık,
 • kişisel alanlar,
 • kurumsal işletmeler için bir çok uzantı çeşidi olduğu gibi sisteme kaydedilmiş internet siteleri bulunmaktadır. Bu siteler için ise tasarlanmış domain uzantıları bulunmaktadır. Güncel olarak ülke uzantılarına özgü olacaksa eğer;
 • .tr”
 • .uk
 • .us
 • .jp gibi ülke adı kısaltmaları, yada
 • .av
 • .dr gibi mesleki kuruluş kısaltmalarıdır.

INFO domain uzantılarının yanı sıra sıklıkla tercih edilen;

gibi tüzel ve kişisel ticari oluşumlara ait sitelerin yayınlanması için kullanılamaz.

Bilişim alanında enformasyon

Bilişim alanında enformasyon, anlamlı ve yararlı bir şekilde kullanılabilen veri olarak tanımlanabilir. Veriler tek başına anlam taşımazken, işlenmesi ve yorumlanması sonucunda enformasyona dönüşürler. Enformasyon; karar verme, problem çözme, iletişim ve öğrenme gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Bilişim alanında enformasyon, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Anlamlılık: Enformasyon, kullanıcı için anlamlı olmalıdır. Kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak şekilde olmalıdır.
 • Yararlılık: Enformasyon, kullanıcı için yararlı olmalıdır. Kullanıcının karar verme, problem çözme veya öğrenme gibi faaliyetlerini desteklemelidir.
 • Doğruluk: Enformasyon, doğru olmalıdır. Hatalı veya yanıltıcı bilgiler, kullanıcıya zarar verebilir.
 • Güncellik: Enformasyon, güncel olmalıdır. Eski veya güncel olmayan bilgiler, kullanıcının kararlarını yanlış yönlendirebilir.
 • Ulaşılabilirlik: Enformasyon, kullanıcı tarafından kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu zamanda ve yerde enformasyonu bulabilmesi gerekir.

Bilişim alanında enformasyon, aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:

 • Veri toplama: Veri toplama, enformasyonun temelini oluşturur. Veriler, gözlem, anket, anket gibi yöntemlerle toplanabilir.
 • Veri analizi: Veriler toplandıktan sonra, analiz edilerek anlamlandırılmalıdır. Veri analizi, istatistik, makine öğrenimi gibi yöntemlerle yapılabilir.
 • Enformasyon oluşturma: Veri analizi sonucunda elde edilen bilgiler, enformasyona dönüştürülür. Enformasyon oluşturma, metin, grafik, tablo, video gibi farklı formatlarda yapılabilir.

Bilişim alanında enformasyon, aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

 • Karar verme: Enformasyon, karar verme sürecini desteklemek için kullanılabilir. Kullanıcılar, enformasyona dayanarak daha doğru ve etkili kararlar verebilirler.
 • Problem çözme: Enformasyon, problem çözme sürecini desteklemek için kullanılabilir. Kullanıcılar, enformasyona dayanarak problemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde çözebilirler.
 • İletişim: Enformasyon, iletişim sürecini desteklemek için kullanılabilir. Kullanıcılar, enformasyon paylaşarak birbirlerini daha iyi anlayabilirler.
 • Öğrenme: Enformasyon, öğrenme sürecini desteklemek için kullanılabilir. Kullanıcılar, enformasyona dayanarak yeni bilgiler edinebilir ve becerilerini geliştirebilirler.

Bilişim alanında enformasyon, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir. Enformasyon, bireylerin ve kurumların karar verme, problem çözme, iletişim ve öğrenme gibi faaliyetlerini desteklemektedir.

Tercih edilebilirlik

Enformasyon kurumlarının ilgili birimlerince kullanılan “INFO” kısaltması, belirli konulara ilişkin bilgi veren kurum/kuruluş anlamını içermektedir. Enformasyon kurumları arasında sayılan;

 • turizm,
 • bilim,
 • sanayi,
 • devlet kurumları ve kamu işleri,
 • sanayi,
 • ticaret gibi birçok alanda olabilir.

Bu kurumların yapacağı girişimsel ve gelişimsel gelişmeler için önemli etki göstermesi için amaçlanmıştır. İleri düzeyde ekonomiyi canlandırması ile orantılı yaptırım ve yaptırımları ilgilendirmektedir. Enformasyon çalışmaları bir ülkenin belirli alanlarda ekonomik üstünlüğüne büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Bir devletin enformasyonlarında özellikli durumlar ile gelişimini artırmak için yatırım ve yapılanma çalışmaları yapması gerekmektedir. Dönemsel pazar oluşturmak adına en etkili unsur turizmdir. Dünyada turizm vazgeçilmezdir. Üzerinde ciddi anlamda durulması gereken enformasyon birimidir. Turizm pazarlama stratejileri devlet alanında yapıldığında global pazarda ciddi talep almaktadır. Turizm firmalarının durumu lehte kullanmaları kaçınılmazdır. Kısa vadeli çıkar oluşturmak adına yaptıkları tanıtım ve çalışmalar ekonomiye ciddi darbe vurabilmektedir. Bu durumlarda “INFO” uzantılı web sitelerinin incelenmesi ve oradaki yetkili işletmelerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Google nelere dikkat eder

Arama motorlarının en büyüğü olan Google, arama sonuçlarını belirlerken, aranan kelimelerin doğru kullanılmış olması, bir arada olması ve domain uzantısına göre de değerlendirir. Bu, diğer arama motorları için de önemli bir kriterdir. Google algoritmaları, bu kriterler doğrultusunda kullanım amacı yelpazesini genişletmektedir.

Google nelere dikkat eder ifadesi çok geniş bir kavramdır. Arama motoru botları siteleri düzenli ziyaret eder. Yeni açılan siteler biraz geç indeks alır. Bu artık bilinen bir rutindir. Yeni yazı eklenen sitelerin indeks alması, o sitenin popülerliği açısından önemlidir.

Benzer Gönderiler

Bir yanıt yazın